Teaser

... der letzten Wahlperioden

Wahl am

Gruppierung    Stadtratsmitglied       Bemerkung
 
27.03.1960 Bürgerblock    Karl Popp
Bürgerblock    Rudolf Schobert    Für Karl Popp am 25.03.1970   
Bürgerblock    Michael Christa
Bürgerblock    Johann Diller
Bürgerblock    Andreas Trunk    Bis 28.06.1967
Bürgerblock    Ewald May    Für Andreas Trunk
   
11.06.1972 Bürgerblock    Michael Christa
Bürgerblock     Ewald May
Bürgerblock    Rudolf Schobert
   
05.03.1978 Bürgerblock    Ewald May
Bürgerblock    Heinrich Gunreben
Bürgerblock    Rudolf Schobert
 
18.03.1984    Bürgerblock - ÜWG       Heinrich Gunreben
Bürgerblock - ÜWG    Arthur Bittel
Hallstadter
Wählergemeinschaft
   Andreas Wölflein
Hallstadter
Wählergemeinschaft
   Johann Sendner
 
18.03.1990 Bürgerblock FW    Arthur Bittel
Bürgerblock FW    Andreas Wölflein    Bis 04.07.1990
Bürgerblock FW    Johann Sendner    Für Andreas Wölflein
Bürgerblock FW    Heinrich Gunreben
Bürgerblock FW    Inge Eichelsdörfer
 
10.03.1996 Bürgerblock FW    Arthur Bittel
Bürgerblock FW    Inge Eichelsdörfer
Bürgerblock FW    Ludwig Wolf
 
03.03.2002 Bürgerblock FW    Arthur Bittel
Bürgerblock FW    Ludwig Wolf
Bürgerblock FW    Inge Eichelsdörfer
 
02.03.2008 Bürgerblock FW    Ludwig Wolf
Bürgerblock FW    Claudia Büttner
Bürgerblock FW    Inge Eichelsdörfer
Bürgerblock FW    Peter Wolf
Bürgerblock FW    Irene Diller